Gordon van Veelen | Boeken. Artikelen. Bijbelstudies.

‘Zij zullen als koningen heersen’

Voorheen uitgegeven via Uitgeverij ‘Gopher Publishers’ ISBN 9059741021

Alweer uitverkocht!

Maar wel verkrijgbaar als PDF. Leesbaar op iedere PC, Tablet en de meeste E-readers. Vergeet u niet te doneren?

heersencoverproef4bklein

Download ‘Zij zullen als Koningen heersen’ PDF

Zij zullen als koningen heersen’ is een studie naar de uiteindelijke bestemming van de mens. Het is ongelooflijk, hoe weinig ook de gelovigen weten over onze heerlijke toekomst. En dat terwijl er zoveel over in de Bijbel staat.

Het plan van God met ons leven is werkelijk heel bijzonder. Natuurlijk zullen wij in de hemel God en de Here Jezus aanbidden, prijzen en loven. Maar hebt u er wel eens bij stilgestaan, dat wij na dit leven naar de aarde terugkeren om te heersen?

Uitgaande van wat God zegt in Gen.1: 26 (Laat ons mensen maken, naar Ons beeld en onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde…) volgen we Gods heilsplan met de mensheid, totdat we eindigen in Openb. 22:5 en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.

Wat voor heersen bedoelt God eigenlijk? Hoe zullen wij daarop ons het beste voorbereiden? Wat gaan wij in de eeuwigheid doen? Het antwoord op deze en nog veel meer vragen vindt u (vanuit de Bijbel) op een overzichtelijke manier weergegeven in ‘Zij zullen als koningen heersen’.

Loon

Een deel van het boek gaat over loon en beloning.  Over dit onderwerp wordt te weinig gesproken of nagedacht. Maar de eeuwigheid zal er voor elk van ons anders uitzien. Hoe? Dat hangt af van de mate waarin God ons belonen kan.  Een eyeopener!

Door uw gift worden ook toekomstige boekuitgaven mogelijk gemaakt.

Bankrekening NL73ABNA0591883449 t.n.v. Stichting ‘Delina’ Zeewolde  U kunt ook doneren via Paypal, wanneer u een Paypal rekening of een creditcard heeft. Vermeldt u dan even, waarvoor de donatie is.

Theme Design by devolux.nh2.me